Ціннісні орієнтири

 Славетні сини та дочки Української нації

Український інститут національної пам’яті  

Нобелівські лауреати вихідці з України

Ціннісні орієнтири

Григорій Сковорода — Вступні двері до християнської добронравності

Бердник Олесь  —    Поза часом і простором

Українська Гельсінська спілка              ще ресурс

Український правозахисний рух. Документи і матеріали              посилання на видання

Микола Руденко Про вічне та сучасне — думи автора   

Вчення В. Вернадського про ноосферу              Вчення про Ноосферу (вікіпедія)

Українське питання і російська громадськість БИОСФЕРА И НООСФЕРА

Митрополит Андрей Шептицький   ЯК БУДУВАТИ РІДНУ ХАТУ?  Сценарій

Рудольф Штайнер       Вальдорфська педагогіка

Русова Софія Федорівна     Софія Русова — талановита дочка України 

Раз добром нагріте серце         Педагогічні ідеї Софії Русової

Ващенко Григорій Григорович             Виховний ідеал

Юркевич Памфіл Данилович    Філософія серця   Філософська спадщина

Програма «Велич особистості»

Чижевський Дмитро Нариси з історії філософії на Україні. Прага 1931

Кістяковський Богдан Олександрович           Філософія права

Епископ Михаїл (Гринчишин)                  Українське питання

о. Авґустин ВОЛОШИН                ВИБРАНІ ТВОРИ

Меморандум Першої Руської Народної Ради (Народовецька Волошинова Рада) до правительства

Патріарх Йосиф (Сліпий)                       Заповіт Блаженнішого Патріярха Йосифа Сліпого

Мико́ла Іва́нович Костома́ров                     Книга буття українського народу

З ідеольоґії Кирило-Мефодіївцїв

Катехизм українця 21 століття