Підсумкова конференція Громада і місто

Місце проведення Тернопільська міська рада

Фото та аудіо матеріали

П рограма  першої  МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ науково-практичної конференції «Громада і місто»

11 листопада 2011 року

 

 

Тернопіль – 2011

 ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови: Ігор Ковалик, виконавчий директор ГО «Гуртом!»,

 к.т.н. Дмитро Вакуленко, голова ради МО «Гармонія-М».

 Члени програмного комітету:

 • проректор з наукової роботи Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, кандидат історичних наук Богдан Буяк,

—    проректор з гуманітарної освіти і виховання Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, кандидат історичних наук Олег Герман

 Мета конференції: формування спільної позиції громадських структур щодо вирішення актуальних завдань для міської громади та підписання меморандуму про спільні дії.

 

 Завдання конференції:

 1. Відшукати діючі (самодостатні) громадські структури, лідерів громади та представників сусідніх громад готових до співпраці в рамках вирішення даної проблеми.
 2. Виявити нагальні об`єднавчі завдання для громади та міста, і запропонувати шляхи їх вирішення.
 3. Виписати проект Меморандуму та шляхи реалізації його ідей.
 4. Підписати Меморандум.

 

Громада міста Тернополя формувалася протягом п’яти століть (не маємо сукупної позитивної історії міста), під час світової війни 1939-1945 років була практично знищена – залишилися живими близько 3000 корінних жителів. Після створення  Української держави процес формування громади відновився.

 

Окреслення полемічних напрямків:

 • Відірваність влади від громадян.
 • Хронічна втома та байдужість громадян до буття в місті
 • Зосередженість влади на економічних аспектах використання сучасного потенціалу міста та відсутність дій в розвитку вище згаданого потенціалу.
 • Громадська, політична та конфесійна взаємодія.
 • Невідповідність реальних кроків влади до потреб громади.
 • Недостатня інформованість мешканців міста та слабкий вплив на соціально-економічну ситуацію в м. Тернополі.
 • Відсутність конкретної міської програми популяризації і координації відродження та збереження культурних, духовних цінностей нашого краю.
 • Передача та застосування досвіду попередніх культур та збереження їхніх досягнень.
 • Відсутність дієвого Статуту громади, реального стратегічного плану розвитку міста,  уфективного генерального плану забудови.
 • Відсутність програми забезпечення духовного і фізичного здоров’я.
 • Відсутність програми формування важливості принципів служіння в громаді.
 • Культура міста:
 • Низький рівень культури міського співжиття.
 • Відсутність знань власного історичного досвіду та використання подібного досвіду інших.
 • Недостатність закладів культури нової формації.
 • Низький рівень екологічної активності.
 • Правовий та соціальний захист дітей, молоді, перестарілих, як рівень розвитку громади

9) Роль історії та історичних постатей в формуванні міської громади

 

Напрямки для обговорення (назви секцій)

І тема  – Культура відносин, та Культура ставлення в  місті. (модератор Олег Герман )

 Низький рівень розвитку екологічної культури

 • Відсутність конкретної міської програми популяризації і координації відродження та збереження культурних, духовних цінностей нашого краю.
 • Низький рівень культури міського співжиття.
 • Відсутність знань власного історичного досвіду та використання подібного досвіду інших.
 • Недостатність закладів культури нової формації.
 • Роль професорсько викладацького складу, інтелегенції.
 • Залучення студенства до культурного життя в місті.

 ІІ тема  Особистість та місто (місце в громаді). Духовний світ в місті (модератор ………………)

 Формування особистості в середовищі міста

 • Формування особистості в освіті
 • Формування міської еліти
 • Формування ноосфери міста
 • Служіння як явище в місті
 • Міська громада для громадянина – громадянин для громади
 • Фізичне здоров’я громади
 • Духовне здоров’я громади

 

ІІІ тема  — Стосунки між громадами і місто  (модератор Богдан Буяк)

 

 

 

Міська громада-місто

Г О
конфесійні об’єднання
політичні об’єднання
професійні об’єднання
по інтересах
Еліта
місцеве самоврядування

 

 ІV тема. — Громада та влада (модератор Василь Полуйко)          

 1. Відірваність влади від громадян.
 2. Недостатня інформованість мешканців міста та слабкий вплив на соціально-економічну ситуацію в м. Тернополі.
 3. Відсутність дієвого Статуту громади, реального стратегічного плану розвитку міста, генерального плану забудови.

 

Потенційні запрошені учасники та фундатори конференції:

 • Університети,
 • Релігійні громади,
 • Громадські організації,
 • Представники фондів та бізнесу,
 • Науковці,
 • Представники державних підрозділів,
 • Представники місцевого самоврядування.

 

 

Очікувані Результати :

 1. Описана фахівцями оцінка ситуації в місті і громаді.
 2. Підібрана група однодумців, котрі готові взяти на себе організаційну підтримку переліку дій, щодо виправлення ситуації.
 3. Підписаний Меморандум про спільні дії.

4.Створення стратегії розвитку міста в баченні 4-х університетів:

 • Виховнича складова,
 • Виробничо-технічна складова,
 • Економічна складова,
 • Екологічно-оздоровча складова .
 1. Створено довготерміновий план дій по покращенні ситуації.
 2. Започатковано цілеспрямований громадський рух за впорядкування функціонування міста в рамках Хартії про місцеве самоврядування та впровадженні в його майбутній розвиток засад сталого розвитку .

 

 

Поденний розклад.

Пятниця: Відкриття. Початок — спільна молитва Учасників,

Вступне слово,

Робота по секціях (секції відкриті для відвідування громадянами), в підсумку написання  проектів Рішень.

Субота: Пленарні доповіді. Оприлюднення рішень кожного з напрямків.

Складення тез спільного  рішення для внесення в Меморандум. Підписання Меморандуму. Молитва. Закриття.