Пропозиції по стратегії м.Тернополя

Запропоновано міськ Раді 13-квітня 2013 року

 

Стратегічні орієнтири

розвитку міста Тернополя з 2013 до 2025 року.

Візія.

Тернопіль 2025  –  молоде інноваційне місто, що твориться  успішними,  щасливими  спільнотами, розвинутої міської культури та духовних традицій, багате на жіночі посмішки та дитячий сміх. Місто, де людські помешкання розташовані в садах і парках, а в центрі  плине озеро з чистою питною водою.

Місія :

Створити місто щасливих людей .

Стратегічні  пріоритети.

Місто максимальної якості життя громадян. Ефективна конкурентоздатна економіка як процес стратегічного партнерства. Розвиток  міських спільнот на основі національних та духовних цінностей, культурних традицій, гартування спортом. Територія розвитку науки та втілення інноваційних технологій.

 

 

 

 

 

 

Інтереси представників спільнот міста  в реалізації стратегії:

 

Міської ради: Досягнення високого рівня культури та стабільного економічного розвитку громади міста.

Бізнесу: Збільшення прибутків та отримання можливостей розширення власного бізнесу в процесі розвитку міста.

Громадських організацій та окремих громадян: можливість реалізувати власні проекти чи взяти участь в реалізації дій партнерів.

Благодійників та меценатів: Бізнес – структури та фізичні особи, які підтримують реалізацію стратегії мають першочергове право — на вибір для реалізації затверджених проектів та підтримку від  громади міста в діях свого розвитку.

Релігійні спільноти: Можливість реалізовувати свої духовні проекти та більш якісна робота з віруючимии

Університетів: Забезпечення інноваційного прориву на якісно новий рівень науково-освітньої  діяльності завдяки спільним діям університетів та міської ради.

Пріоритет 1

Місто максимальної якості життя громадян

Прикладні напрямки розвитку

 • реформування житлово-комунального господарства для комфорту жителя;
 • створення сучасної соціальної інфраструктури
 • постійне покращення покращення екологічних умов
 • створення єдиної екологічної транспортної інфраструктури;
 • досягнення європейського рівня надання медичної допомоги;
 • впровадження культури збереження здоров`я на основі сімейної медицини;
 • створення системи надання знань європейського рівня
 • забезпечення можливості формування та реалізації особистості
 • впровадження культури збереження енергії.
 • зростання доходів на одного жителя
 • забезпечення можливості формування та реалізації особистості
 • моніторинг адміністративних послуг,

Інструменти втілення

 1. Програма забезпечення кожного жителя міста  європейського рівня житлово-комунального обслуговування.
 2. Програма збільшення тривалості повноцінного життя  громадянина через впровадження здорового способу життя серед різних верств жителів міста Тернополя (діти дошкільного віку, школярі, доросле населення та пенсіонри).

Складові Програми збільшення тривалості повноцінного життя :

 • підвищення рівня підготовки  з фізичного виховання  фахівців  причетних  до     охорони здоров’я населення України.
 • створення необхідних організаційних, матеріально-технічних та економічних умов для максимального  охоплення заняттями фізичною культурою і спортом  дітей, молоді, осіб середнього і похилого віку.
 • підвищення якості оцінки стану рівня здоров’я дітей дошкільного віку, школярів, студентів, дорослого населення та пенсіонрів.
 • інформаційна та розяснювальна діяльність, щодо здорового способу життя та необхідності активної участі кожного громадянинна та громади міста в забезпеченні зростання рівня здоров’я кожного жителя міста Тернополя.
 • просвітницька робота щодо  ефективності занять фізичними вправами  в домашніх умовах, дитячих садочках, школах, вищих навчальних закладах, при клубах і секціях, за місцем проживання.
 • формування індивідуальних програм, участь в спортивних секціях, групах здоров’я жителів міста Тернополя
 • профілактика та рання діагностика захворювань,
 • відпрацювання методики післяреабілітаційного періоду для лікувально- профілактичних закладів міста, щодо повноцінної адаптації в соціумі.
 1. Програма навчання наданню першої невідкладної  допомоги школярами, студентами та дорослими.
 2. Стратегія запровадження та розвитку сімейної медицини для підвищення якості надання медичних послуг громадянам міста
 3. Спеціальна програма по догляду  та допомозі  людям з  вразливих цільових груп громади.
 4. Відкрита майстерня підвищення екологічної культури в повсякденному житті жителів міста Тернополя.
 5. Програма забезпечення якості питної води, продуктів харчування, води в озері, оточуючого середовища.
 6. Майстерня використання мультимедійних чинників, ЗМІ для реалізації стратегії розвитку здорової та успішної громади міста.
 7. Моніторингова система зменшення впливу шкідливих чинників  неякісних продуктів, екологічних факторів, мультимедійних чинників, ЗМІ, лікарських засобів та біологічно активних добавок,  тощо.
 8. Окрема програма задіяння потенціалу волонтерського руху.
 9. Стратегія збереження енергії міста.
 10. Програма сприяння зростанню доходів кожного жителя міста.
 11. Майстерня  громадського нагляду за чинниками життєдіяльності (якість харчування, фармацевтичних препаратів, якість послуг, і т.д.)
 12. Моніторинг стану навколишнього середовища, геодезичні послуги, археологічна експертиза, проведення соціологічних досліджень.
 13. Програма  підвищення фахового рівня вчителів, менеджерів, психологів в освітніх закладах міста (наприклад через рейтингування).
 14. ………….

Пріоритет 2

Ефективна конкурентоздатна економіка як процес стратегічного партнерства

Прикладні напрямки розвитку

 • розвиток міста, як потужного транспортно-логістичного центру;
 • модернізація базових виробництв,
 • створення нових високотехнологічних виробництв;
 • розвиток будівництва;
 • забезпечення диверсифікації економіки через розвиток сфери гостинності;
 • розвиток малого та середнього бізнесу;
 • підвищення інвестиційної привабливості міста, максимальне залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
 • впровадження концепції творчої праці в реальних  секторах економіки
 • створення взаємовигідної моделі реєстрації підприємницьких структур на території міста

Інструменти втілення

 1. Незалежний фонд міського розвитку з авторитетною наглядовою радою.
 2. Реестр успішних рішень  та інновацій.
 3. Банк  наукових, студентських та громадських ініціатив розвитку міста..
 4. Структура для пошуку , супроводу та імплементації фахівців в окремих напрямках розвитку міста.
 5. Програма залучення міжнародних  організацій, як партнерів, в реалізації Стратегії міста.
 6. Уніфікована система можливостей для для особи і спільноти реалізації свого потенціалу в місті.
 7. Програма залучення громадянина, як особистості до реалізації стратегії міста.
 8. Стратегія створення нових робочих місць (основний розробник та координатор — науковий парк ТНТУ ім. І. Пулюя):

Складові стратегії створення нових робочих місць

 • модернізація та розробка нової інженерної та телекомунікаційної інфраструктур  життєдіяльності міста;
 • створення нових підприємств  (категорія малого та середнього бізнесу);
 • впровадження інноваційних проектних пропозицій, проектів, програм розвитку окремих напрямів народного господарства;
 • залучення до виробничих, технологічних практик на підприємствах регіону, а в подальшому і до співпраці, студентів вищих навчальних закладів регіону.
 • Майстерня  наукових економічних розвідок міста.

Пріоритет 3

Розвиток  міських спільнот на основі національних та духовних цінностей, культурних традицій, гартування спортом.

Прикладні напрямки розвитку

 • забезпечення особистої реалізації,
 • розвиток духовності,
 • розвиток культурного потенціалу,
 • розвиток спорту та фізичної культури.
 • створення професійної освітньої системи виховання громадянина міста, держави.
 • відновлення напрацьованої історичної канви співпраці і співжиття в українській громаді.
 • формування навчальних (тренінгових) центрів для дорослих (молоді).
 • заходи, які приведуть до покращення рівня  «культури кожного» в освітніх закладах міста.
 • моніторинг стану навколишнього середовища,
 • відновлення та впровадження інструментів консолідації, котрі ефективні для української ментальності,
 • підсилення фундаментальної основи нашого суспільства, яка виходить з сім’ї та розвивається в громаді,
 • …..

Інструменти втілення

 1. Програма засвоєння  загальнолюдських цінностей у шкільну освіту, що сприятиме всебічному гармонійному та духовному розвитку дитини на благо суспільства. Технічний прогрес без духовності веде до деградації суспільства. (Найкращий період від 6-ти до 14-ти років), (екологія думки, екологія здоров’я, формування духовності  у стосунках: батьки-діти-школа)
 2. Стратегія поширення знань з психовалеології та психогігієни для підвищення якості життя серед жителів міста Тернополя.
 3. Інтерактивна майстерня психологічної допомоги  (цільовим групам: молоді, особам після 50 років,  різним верствам населення в реабілітаційний період та особам з обмеженими можливостями , іншим)
 4. Гуманітарна стратегія розвитку міста.
 5. Програма правової просвіти.
 6. Програма створення спортивних та культурно-мистецьких центрів для молоді міста.
 7. Програма молодіжної експансії в активне  громадське життя ( Наприклад :«Студентська столиця»).
 8. Майстерні по навчанню культури відстоювання своєї громадянської позиції через створення дискусійних та дебатних клубі в університетах, при  школах, при церковних громадах.
 9. Відкрита майстерня розвитку  культури «служіння» та відповідальності як основних рис визначення елітарності в українській громаді.
 10. Цільові програми  розвитку духовності, як основи культури.
 11. Майстерні сімейного дозвілля (підвищення рівня культури родинного життя) .
 12. Програма розбудови співпраці соціальних інституцій і церкви.
 13. Програма запровадження шефства інтелігенції за школами .
 14. Майстерня соціально відповідальної журналістики.
 15. Стратегія використання ІТ технологій для обговорення та реалізації проектів.
 16. Комплекс громадських дій «Тернопіль позитивний»  (Відео альманах, Веб путівник, пересувна виставка друкованої продукції тощо).
 17. Громадський «Лоббі-центр»  (для залучення  підприємств регіону для виконання регіональних та державних програм і проектів регіонального значення).
 18. …..

Пріоритет 4

Територія розвитку науки та втілення інноваційних технологій

Прикладні напрямки розвитку

 • створення та впровадження ефективних механізмів інноваційних науково-дослідних продуктів в міському середовищі,
 • формування інноваційних каналів для інвестиційних потоків в місто,
 • пошук та використання спільних майданчиків для співпраці між міською владою, бізнесом та університетами,
 • соціальне просування (піар) засад стратегії розвитку міста в громаді;
 • створення можливостей для творчої реалізації кожного громадянина міста,
 • створення в місті провідного европейського освітньо-наукового центру,
 • …..

Інструменти втілення

 1. Створення і наповнення фондів наукового парку (венчурного, резервного, підтримки інноваційної діяльності) для можливого наступного фінансування інноваційних програм та проектів на безвідсотковій основі або безповоротній фінансовій допомозі .
 2. Стратегія розвитку муніципального політикуму, орієнтованого на забезпечення технологічних проривів:

Складові стратегії

—         Системна підтримка вчених, розробників, наукових шкіл, що працюють в актуальних фундаментальних і прикладних напрямках науки,

—         Концентрація фінансових ресурсів  на дослідженнях і розробках, здатних стати основою для, створювати умови для доведення одержуваних результатів НДДКР до корисного використання, перш за все, в Тернополі,

—         Пріоритетне зміцнення експериментальної бази  наукових організацій та розвитку всіх сфер наукових комунікацій і пов’язаної з ними інфраструктури;

—         Програма створення  території науково-технічного розвитку – «Екотехнополіс «Тернопіль»;

—         Міська програма соціальної підтримки талановитої наукової молоді;

—         Програма зміцнення науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій

—         Міська служба підтримки патентування винаходів та захисту авторських прав,

організувати підготовку фахівців з патентного пошуку та патентування.

 1. Програма сприяння розвитку малих форм підприємств в науково-технічній сфері міста, у тому числі при академічних науково-дослідних організаціях і університетах;
 2. Система пріоритетного залучення  провідних вчених міста (наукові школи університетів): а) до експертизи науково-технічних та інноваційних проектів для рішення госп одарських, технічних, економічних і соціальних проблем міста;  б) до розробки чи впровадження  інноваційних технологій V – VI укладів для модернізації та трансформації традиційних технологій, проривних технологій нових поколінь VI укладу, котрі створюють принципово нові напрями в життєзабезпечення.
 3. Майстерня створення експериментальних майданчиків,  впровадження інноваційних рішень в громаді (двір, вулиця, мікрорайон, підприємство, ринок, ДВЗ, школа, ВУЗ, міська рада, селянська спілка, тощо).
 4. Стратегія створення експериментальних, спеціалізованих навчальних закладів (вивчення окремих дисциплін, інноваційних методик).
 5. Програма професійної освітньої системи виховання громадянина міста, держави.
 6. Майстерня навчальних (тренінгових) центрів для дорослих (молоді) (вивчення  мов, освоєння ремесел, психологічної допомоги, користування сучасними засобами зв’язку і комунікацій, оволодіння комп’ютерною технікою, дизайну, навики організації дозвілля, проведення екскурсій, вивчення теології, медитацій, різних оздоровчих та розвиваючих практик, екологічної освіти, поведінки в екстремальних ситуаціях, домашнього кулінарного мистецтва ).
 7. Інтерактивна майстерня народних майстрів.
 8. Програма сприяння діяльності студентським підприємницьким структурам для бізнес вишколу та отримання прибутку надання послуг студентам, їх родинам,  друзям, громаді міста,  іншим клієнтам в наступних напрямках туризму, дизайну, мовні послуги, бізнес супроводу, програмування, обслуговування комп’ютерної техніки, побутової техніки, ремесел, малювання, тощо.
 9. Програма впровадження інноваційних схем розвитку в місті  (здорового харчування, екологічного комфорту, розвиток історико-культурного середовища, формування цілісності громади, дослідження різноманітних форм впливу на політичні рішення влади, формування та реалізації особистості, інше)
 10. Програма підготовка та перепідготовка керівних технічних та інженерних кадрів.
 11. …….

.