Проект «Громада і місто»

Актуальність проекту: Незважаючи на те що громада міста Тернополя формувалася протягом п’яти століть ми, на жаль, не маємо об’єктивної сукупної позитивної історії міста, його особистостей, неусвідомлюємо, що ми є оберігачами духовних та культурних багатств нашого краю та України.
Під час другої світової війни 1939-1945 років громада була практично знищена – залишилися живими близько 3000 корінних жителів міста, що призвело до відсутності наступності поколінь .
Після створення Української держави процес формування громади відновився, але не вдалося зберегти виробничо-економічний потенціал міста радянських часів. Неоцінений та незадіяний науковий та творчий потенціал громади Тернополя. Не використовуються в повній мірі економічні переваги географічного розташування нашого міста. Не використовується культурний та реакреаційний потенціал міського ставу.
Не має консолідованих дій направлених на підвищення духовного рівня та оздоровлення міської громади, ствердження високоінтелектуального громадянського суспільства в тернопільській спільноті, розвитку міста враховуючи розвиток університетського загалу.
В умовах реформування держави, бюджетні можливості міста та його суб’єктів зменшуються. Тому необхідно шукати шляхи для забезпечення збереження та розвитку його інфраструктури. Сусідніми громадами напрацьовано великий досвід організації роботи громади та її розвитку, співпраці з іншими регіонами та державами. Вищесказане вимагає необхідності швидких та скординованих дій в формуванні сучасного та успішного міста.

Місія проекту:
є створення передумов розвитку м. Тернополя, як успішного сучасного університетського міста, спираючись на свідому активну громаду з високими духовними та етичними принципами.

Засади реалізації проекту:
• принципи європейської Хартії місцевого самоврядування щодо рівних можливостей участі, як окремих громадян так і їх об’єднань в розбудові та розвитку нашого міста, етичних традицій співжиття, особистостей на невеликих територіях ;
• принципи християнської моралі і відповідальності перед Богом та суспільством;
• принципи прозорості та відкритості в співпраці.

Інтереси учасників:
• Після затвердження проектів на підсумковій конференції кожен учасник при реалізації власного проекту вкладає інтелектуальний чи матеріальний ресурс та отримує дивіденди від результатів.
• Кожен проект затверджений на конференції отримує підтримку від міської влади та інших учасників проекту «Громада і місто»
• Благодійники, які долучилися до реалізації проекту, мають першочергове право на вибір для реалізації затверджених проектів.
• Події та учасників проекту «Громада і місто» будуть відображатися в ЗМІ та вебпорталі.

Механізм реалізації :
1. Після завершення Круглого столу остаточного узгодження та підписання меморандуму про спільні дії, сформувати робочу групу як відповідальну структуру для подальшої координації та експертизи роботи проекту «Громада і місто».
2. Прийняття етичного кодексу партнерів реалізації проекту «Громада і місто».
3. Спільне створення партнерами інформаційного продукту для презентації процесу реалізації проекту «Громада і місто».
4. Створення та затвердення медіа-плану проекту.
5. Проведення конкурсів проектів та ідей серед студентів, та науковців університетів.
6. Проведення диспутів: виховничого спрямування в ТНПУ ім. В. Гнатюка, екологічно-оздоровчого спрямування в ТДМУ ім. І. Горбачевського, економічного спрямування в ТНЕУ, виробничо-технічного спрямування в ТНТУ ім. І. Пулюя та окремі диспути між представниками духовних установ та громадських організацій (6 диспутів) з запрошенням представників бізнесу, як майбутніх інвесторів.
7. Проведення підсумкової міжрегіональної науково-практичної конференції «Громада і місто». В рамках конференції затвердити зацікавленими сторонами проектні пропозиції щодо спільних дій в розробці стратегічного напрямку розвитку м. Тернополя, як сучасного університетського міста.
8. Сприяння в подальшому реалізації проектів та пошуку інвесторів допомагаючи партнерам.

Фінансування проекту
• Благодійні внески,
• Грантові внески,
• Інші законні доходи для громадських організацій,
• Відкрита фінансова звітність на сайті проекту та розсилка звітів жертводавцям.

Результати проекту:
1. Громадський публічний майданчик за обговорення та реалізації спільно координованих взаємовигідних проектів корисних для громади міста..
2. Описана фахівцями оцінка ситуації в місті і громаді.
3. Підібрана група однодумців, котрі готові взяти на себе організаційну підтримку переліку дій, щодо виправлення ситуації.
4. Підписаний Меморандум про спільні дії.
5. Рекомендації до стратегії розвитку міста в баченні 4-х університетів, духовенства, громадських організації і бізнесу:
• Виховничо – просвітницькі проекти,
• Виробничо-технічні проекти,
• Економічні проекти,
• Екологічно-оздоровчі проекти,
• Проекти духовного та етичного спрямування
• Інші проекти .
6. Довготерміновий план дій для реалізації місії проекту.
7. Закладено можливості для переходу на вищий рівень духовних та етичних засад в розвитку міської громади.