Концепція імплементації Хартії

Концепція проекту

Ініціатива: « Живімо за Українською Хартією вільної людини ! » .

Гасло проекту: Від жителя до українського громадянина.

Місія проекту: популяризація та застосування  української Хартії вільної людини для формування українця – громадянина і побудови успішної громади села, селища, міста.

Цілі:

 1. Забезпечення сприяння усвідомлення для учня (слухача):
 • Поняття свобода та її важливість у житті людини
 • Поняття особистість та її самореалізації в сучасному світі
 1. Активна участь у підтриманні позитивного настрою та порядку в громадах та спільнотах.
 2. Формування поваги до своєї гідності, гідності інших, нашого краю та України.
 3. Ствердження європейської християнської культури життя  в громаді.

Кінцевою метою застосування хартії члени «Першого грудня» вбачають життя «вільної людини у вільній країні».

Завдання в контексті місії:

 1. Написання методології викладання української Хартії вільної людини :
 • для ДНЗ
 • для ЗНЗ
 • для ВНЗ
 • для громадян за територіальним ознаками, професійних та духовних спільнот
 1. Створення дидактично-методичного забезпечення реалізації проекту
 2. Проводення просвітницьих  заходів популяризації Хартії вільної людини.
 3. Знаходження інтерактивного інструментарію для практичного осмислення та власного використання змісту Хартії вільної людини.
 4. Створення можливостей для розвитку та змін в функціонуванні громади міста .
 5. Відновлення правової та духовної культури особистості тернополян та громадян міст, селищ, сіл Тернопільщини .
 6. Створення єдиного продукту — методології викладання української Хартії вільної людини в Україні.
 7. Створення умов для ствердження первинності духовно-моральних цінностей і людської гідності при користуванні знаннями і законом.

Опис реалізації ідеї :

 1. Крок І Написання методології викладання української Хартії вільної людини :
 • для ДНЗ
 • для ЗНЗ
 • для ВНЗ
 • для громадян за територіальним ознаками, професійних та духовних спільнот

Крок ІІ . Апробація викладання окремих новел в школах міста (міст області)

Крок ІІІ. Комплексна апробація методології викладання в школах міста (міст області)

Крок ІV. Обговорення, внесення поправок до методології та створення методичних матеріалів .

Крок V. Затвердження методики для викладання в учбових закладах області.

 

Результати:

1. Ствердження поваги до своєї гідності і гідності інших  .
2. Усвідомлення того, що кожен сам несе відповідальність за себе та своє майбутнє.
3.  Висока самодисципліна  громади.
4.  Розуміння моралі і духовних цінностей  як основи щасливого життя.
5  Спроможність самовдосконалюватися, як неперервний, внутрішньо мотивований процес.
6  Первинність моралі і людської гідності при користуванні знаннями і Законом.
7  Дієве, творче будівництво власного майбутнього і майбутнього держави.
8  Життя громади за європейськими християнськими культурими традиціями.

 

Довготривалі  результати:

Зміна пріоритетності в громаді, утвердження переваги духовності, гідності, поваги до співгромадян та власної відповідальності за спільні дії на противагу споживацькому ставленням до оточуючого світу.

 

 

.